Viktoriia Pandei by Marina Yarovaya

photographer: @m_yarovaya
model: @vikki_panda
lingerie: @zhilyova_lingerie