Valeria Bulusheva by Marina Yarovaya

photographer: @m_yarovaya
model: @vbulusheva
lingerie: @zhilyova_lingerie