Alina by Olya Vishnya

photographer: @shndrv
model: @alina_losa